POLIKLINIKA VINIČNÍ

V rámci polikliniky provozuje v součastnosti své privátní ordinace více než 25 lékařů různých odborností s optimální návazností služeb komplementu.
Najdete u nás:

Lékárna

Laboratoře

Moderní rehabilitační centrum

Plastické a estetické chirurgie

Dermatologie

Chirurgie s operačními sály

Gastroenterologie

Oční klinika

Stomatologické centrum

Mamografické pracoviště

Praktičtí lékaři

Gynekologie

Ortopedie

Neurologie

Diagnostické a léčebné centrum

Anesteziologie

Endokrinologie

Hematologie

Individuální fyzioterapie

Interna

Onkologie

Plicní

Psycholog

Rentgen, ultrazvuk

Psychiatrická a sexuologická ambulance

Traumatologie

Urologie

Ušní, nosní, krční

Oční optika

Intervenční
algeziologie

Diabetologie - interna

Pracoviště

Poliklinika Viniční je komplexní zařízení, které nabízí široké spektrum zdravotnických služeb, a to jak praktických, tak odborných lékařů.

Kudy k nám

Poliklinika je dostupná tramvají č. 9 nebo autobusy č. 58 a 78 - stanice Juliánov. Od zastávek MHD je budova vzdálena pouze 200 m.


Parkoviště

Zaparkovat je možné pohodlně na hrazeném parkovišti před budovou polikliniky nebo v přilehlých ulicích.

Vítejte na poliklinice Viniční

Poliklinika v Brně-Židenicích na ulici Viniční zahájila svůj provoz v listopadu roku 1983. Vybudování polikliniky umožnilo nabídnout pacientům ze spádové oblasti Židenic a okolí komplexní zdravotnické služby soustředěné na jednom místě v moderní budově.

V dalším období došlo k postupnému rozšiřování spektra poskytovaných odborných služeb, zkvalitnilo se přístrojové vybavení jednotlivých pracovišť. Poliklinika se tak stala důležitým zdravotnickým centrem pro severovýchodní část města Brna.

V roce 1996 získala polikliniku ve veřejné obchodní soutěži společnost AGEL. Nový majitel si stanovil jako prioritu optimalizaci portfolia poskytované odborné péče, její další zkvalitnění a současně postupnou modernizaci prostředí, ve kterém je péče poskytována. Následujících 11 let potvrdilo správnost tohoto rozhodnutí.

V rámci polikliniky provozuje v současnosti své privátní ordinace více než 25 lékařů různých odborností s optimální návazností služeb komplementu. V budově se současně nachází lékárna, laboratoře, moderní rehabilitační centrum, pracoviště minimálně invazivní chirurgie s operačními sály, lůžkovým oddělením a JIP, radiodiagnostické pracoviště s ultrazvukem, stomatologické centrum, oční klinika, pracoviště plastické a estetické chirurgie, akreditované mamografické pracoviště a další subjekty.

Od července 2007 je Poliklinika Viniční samostatnou akciovou společností.